• 56
  Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia swoim podwładnym środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy.
 • 55
  Stres to zjawisko naturalne. Dopiero określone czynniki sprawiają, że nabiera on charakteru pozytywnego lub negatywnego
 • 54
  Choroba dotyka pracowników, którzy są narażeni na długotrwałe działanie drgań mechanicznych.
 • 39
  Jeżeli praca fizyczna wykonywana jest w trudnych warunkach, pracownik powinien otrzymywać tzw. posiłki i napoje profilaktyczne.
 • 38
  Dowiedz się, w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy biurku.
 • 37
  Pracodawca musi spełnić określone warunki, w przypadku kiedy zatrudnione przez niego osoby pracują w okresie zimowym na otwartej przestrzeni.
 • 35
  Trzeba zdawać sobie sprawę, że praca przy komputerze nie pozostaje bez wpływu na nasze zdrowie.
 • 34
  Dowiedz się, kto i w jakich okolicznościach może wystawić zwolnienie lekarskie pracownikowi.
 • 33
  Osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia.
 • 32
  Hałas jest problemem nie tylko robotników budowlanych czy nauczycieli, lecz nawet zwykłego przechodnia mijającego zatłoczoną ulicę.
 • 31
  Sen pełni bardzo ważną funkcję w życiu człowieka. Jego niedobór powoduje rozdrażnienie i znacznie zmniejsza aktywność.
 • 30
  Pracodawca rozpoczynający działalność nie jest już zobowiązany do pisemnego poinformowania PIP oraz PIS o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
 • 29
  Palarnie w zakładach pracy od 6 września 2011 roku nie są już obowiązkowe. To efekt zmian wprowadzonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza w definicji urządzeń sanitarnych.
 • 28
  Na tę chorobę narażenie są pracownicy, którzy mają kontakt z pyłem bawełny, lnu, sizalu czy konopi.
 • 27
  Opis choroby zawodowej - gorączka metaliczna.
 • 25
  Dla wielu osób głos stanowi podstawowe narzędzie pracy, dlatego powinny szczególnie o niego zadbać.
 • 24
  Poznaj zasady BHP, jakie powinien przestrzegać każdy pracodawca.
 • 23
  Dowiedz się więcej o jednej z chorób zawodowych.
 • 22
  Zapoznaj się z aktualnym wykazem chorób zawodowych.
 • 20
  Od 16 sierpnia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania.
 • 15
  Dowiedz się, jaka jest definicja ryzyka zawodowego według ustawodawcy.
 • 12
  Obowiązkowe szczepienia są finansowane są ze środków publicznych natomiast zalecane szczepienia są płatne przez pacjentów.
 • 10
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 roku lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy muszą spełniać określone kryteria.
 • 8
  Według statystyk prowadzonych w ciągu ostatniej dekady przez GUS corocznie wypadkom ulega od 80 do 104 tys. pracowników.

Znajdź poradnie medycyny pracy

Choroby zawodowe

Dla pracodawców

Apteczka pierwszej pomocy

Na pracodawcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia swoim podwładnym środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy.
56

Dla pracowników

Przepisy prawa

Poradnia tygodnia

Clinic
pobierz druki medycyna pracy

Jak często korzystasz z lekarza?

Partnership
Ewords